Detektera Ab

Detektera är specialister på att skydda samhällsviktig infrastruktur.  Vår fokus är att säkra det som är viktigt genom att kombinera marknadsledande, digital cyberteknik, threat intelligence och lång erfarenhet av säkerhetsarkitektur.  Vårt team har spetskompetens inom säkerhetsanalys, threat hunting, och incident response i samhällskritiska OT-miljöer.

Konsulttjänster

Säkerhetsrådgivning

Vi har sammantaget ca. 40 års erfarenhet av att skydda samhällsviktigt infrastruktur. Vi är specialister i säkerhetsarkitektur och säkerhetsskydd. Vi har spetskompetens inom säkerhetsmonitorering och -analys. Vi fokuserar på samhällsviktiga OT-miljöer.

Threat Context

Cyber Threat-Intelligence

ThreatContext är vår tjänst för helautomatiserad Threat Intelligence som ger en mer proaktiv hantering av IT- och OT- säkerhetshot.
 Vår lösning kartlägger hotaktörer, trender och sårbarheter och ger ett mer dynamiskt skydd av er miljö i nära realtid.